آدرس : خیابان شهید گرگانی - ابتدای بلوار شهید خسروی  شهرداری بردسیر

تلفن : 33520150-034

فاکس : 3520007-034

رایانامه : Bardsir@imo.org.ir
بازگشت